Insuran Kereta

Jenis Insuran Takaful Kenderaan


1. Perlindungan Pihak Ketiga (Third Party Coverage)

Jenis ini wajib dibeli untuk setiap kenderaan sehingga merupakan insurans kereta paling asas dan biasa, yang menjamin anda terhadap tuntutan kecederaan atau kerosakan pihak ketiga atau harta benda dalam kemalangan.


2. Perlindungan Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian

(Third Party, Fire and Theft Coverage)

Sebagai tambahan kepada perlindungan pihak ketiga, polisi ini juga menyediakan insurans untuk kenderaan anda sendiri akibat kemalangan atau kecurian kebakaran.


3. Perlindungan Komprehensif (Comprehensive Coverage)

Dasar ini memberikan perlindungan seluas-luasnya, iaitu kecederaan dan kematian fizikal pihak ketiga, kerosakan kenderaan pihak ketiga dan kerosakan kenderaan anda sendiri yang disebabkan oleh kebakaran, kecurian atau kemalangan.